مسابقه توانمند سازی مسابقه توانمند سازی

موضوع مسابقه
بانک مسکن با توجه به رسالت و ماموریت‌های خود به عنوان یک بانک تخصصی در حوزه مسکن و توسعه شهری، در چارچوب سند راهبردی و سیاست‌های ابلاغی، اقدام به برگزاری مسابقه ایده و طراحی در حوزه مسکن قابل تامین برای اقشار مختلف اجتماع نموده است. لذا از کلیه حرفه‌مندان، متخصصین، دانشگاهیان و سایر علاقمندان دعوت به عمل آمده است تا در این رقابت شرکت جویند. این مسابقه فراخوانی از جامعه حرفه ای در حوزه‌های مرتبط به برنامه ریزی و تهیه مسکن در راستای توانمندسازی در تامین مسکن برای اقشار مختلف است. این حوزه‌های تخصصی عبارتند از اقتصاد، جامعه شناسی، برنامه ریزی و طراحی شهری، تکنولوژی ساخت، طراحی معماری و فرایند تولید مسکن.
 بدین سان موضوع مسابقه در وهله ی نخست، رسیدن به مناسب ترین ایده ها و برنامه ها برای حل معضل تامین مسکن قابل دستیابی برای شرایط کنونی جامعه ی ایران است که در ادامه نیز با ارایه طرح برای اجرایی نمودن ایده های منتخب پی گرفته می شود.

 

ارکان مسابقه

  • کارفرمای مسابقه: بانک مسکن
  • برگزار کننده مسابقه: شرکت هنر و معماری ایوان مهر ایرانیان
شرایط مسابقه