مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

بازگشت

رییس هیات مدیره

نادر قاسمی
رییس هیات مدیره
تلفن : 021-88797824
نمابر : 021-82932809
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هشتم