سپرده سرمایه گذاری آتیه طلایی 3 سپرده سرمایه گذاری آتیه طلایی 3

 

 سپرده فوق از حساب های برنامه ای بوده که ماهیتاً از نوع سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی با قابلیت واریز و برداشت می‌باشد و در پایان دوره تعیین شده توسط مشتری کل دارایی با احتساب سود پرداختی قابل برداشت می باشد.

این سپرده شامل دو حساب یک حساب واسط کوتاه مدت و یک حساب بلند مدت می باشد که سود بلند مدت به کوتاه مدت واریز شده و چناچه برداشت نشود در ابتدای ماه بعد به بلند مدت انتقال میابد. اولین واریزی نیز به حساب کوتاه مدت واریز شده و در ابتدای ماه بعد به بلند مدت انتقال میابد. بنابراین اولین سودی که به حساب مشتری تعلق می گیرد معادل کوتاه مدت عادی خواهد بود.

نرخ سود علی‌الحساب حساب واسط معادل کوتاه مدت عادی (در حال حاضر10 درصد)

نرخ سود بلند مدت آتیه طلایی 3: معادل بلند مدت ترین سپرده : در حال حاضر سپرده 2ساله (18%)

حداقل موجودی برای افتتاح حساب: 000ر000ر2 ریال

 شرایط حساب:

  1. کاهش مانده سپرده به کمتر از حداقل مذکور، منجر به فسخ حساب می‌گردد.
  2. واریزی ها می تواند به 3 روش ماهیانه، یکجا و یا ترکیبی از هر دو و یا هر روشی به دلخواه مشتری باشد.
  3. مبالغ واریزی نیز به دلخواه مشتری بوده لیکن از حداقل تعیین شده کمتر نباشد.
  4. در این حساب همانند سایر حساب‌های کوتاه‌مدت، امکان صدور کارت بانکی، استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک از قبیل اینترنت‌‌بانک، همراه‌بانک و ... وجود دارد.
  5. افتتاح این حساب بصورت مشترک امکانپذیر است و شرایط آن تابع حساب های کوتاه مدت است.
  6. این سپرده قابل انتقال به اشخاص ثالث نبوده و صرفا انتقال به شریک امکانپذیر است.
  7. نرخ سود محاسبه شده در کوتاه مدت مانند سایر سپرده های کوتاه مدت ماه شمار می باشد.
  8. برداشت از حساب بلند مدت آتیه طلایی مانند سایر حساب های بلند مدت شامل برگشت سود می باشد.

لازم به توضیح است:

در زمان برداشت از حساب آتیه طلایی3 در مقاطع پایان هر ماه جهت افتتاح سپرده های بلندمدت (برداشت اتوماتیک از جانب ماه بانک)، پیامکی با مضمون «برداشت از حساب بابت افتتاح حساب مدت به مبلغ .......... ریال» و اعلام مانده حساب کوتاه مدت اتیه طلایی 3 پس از کسر مبلغ برداشت شده به شماره تلفن همراه دارنده حساب مذکور، ارسال می شود متعاقبا به محض افتتاح حساب بلندمدت و به منظور اطلاع مشتری ً از اقدام بانک پس از برداشت از حساب آتیه طلایی3 پیامکی با مضمون «افتتاح حساب بلندمدت به مبلغ ......... ریال و اعلام مجموع مانده حساب های بلندمدت متصل به حساب آتیه طلایی3 با احتساب مانده آخرین سپرده بلندمدت افتتاحی» نیز به شماره تلفن همراه دارنده حساب آتیه طلایی3 ارسال شود. بدیهی است، در زمان برداشت از حساب آتیه طلایی3 نیز حسب مورد به شماره تلفن همراه دارنده حساب آتیه طلایی ارسال می شود.

 

تاریخ ویرایش1399/10/8- 13:6