تسهیلات خوداشتغالی ومشاغل خانگی تسهیلات خوداشتغالی ومشاغل خانگی

 

تسهیلات مزبور از نوع تسهیلات تکلیفی و ابلاغی به این بانک بوده و شرایط و ضوابط اجرایی هرسال با توجه به اعتبار تخصیص به از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانک های عامل ابلاغ می گردد و رعایت مفاد دستور العمل های فوق الذکر برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی الزامی می باشد.

 سقف تسهیلات  طرح های اشتغالزایی:

سقف تسهیلات(میلیون ريال)

شرح

500

طرح های مشاغل خانگی و خود اشتغالی (انفرادی)

2500

طرح کارفرمایی (حداکثر تا 5 نفر)

 

 

 حداکثر مدت بازپرداخت :   60 ماه

 نرخ کارمزد : 4%

 ارائه معرفی نامه از:

کمیته امداد

 سازمان بهزیستی

بنیاد شهید و امور ایثارگران

وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی

معرفی نامه صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران منضم به مجوز صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران و معرفی نامه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً جهت اعطای تسهیلات مشاغل خانگی می‌باشد.

نکات:

 در پـرداخت تسـهیلات ایثـارگران جهت تأمیـن خـودروی کار، ملاک خرید خـودرو، خـودروهای حـمل و نقـل عمومی بوده و  اخذ مدارک شغلی مورد نیاز می‌باشد

در تسهیلات مشاغل‌خانگی نیازی به اخذ مستندات لازم جهت تهیه مواد و ملزومات موضوع تسهیلات از قبیل پیش فاکتور نمی‌باشد.

شرایط ضمانت: 

  1. تسهیلات دریافتی تا 200میلیون ريال: با اخذ یک نفر ضامن معتبر با ارائه گواهی کسر اقساط منوط به احراز توانایی مالی متقاضی در بازپرداخت مطالبات بانک.
  2. در تسهیلات بیش از 200 میلیون ریال تا 500 میلیون ريال:
     2 ضامن معتبر الزامی می‌باشد. (یکی از ضامنین دارای گواهی کسر اقساط باشد.)
  3. بیش از500 میلیون ریال: اخذ وثیقه ملکی الزامی می‌باشد.

پرداخت تسهیلات تا 500میلیون ريال بااخذ سفته و ضامن معتبر به میزان 120% اصل و کارمزد تسهیلات با ظهرنویسی ضامن/ضامنین معتبر با شرایط زیر قابل پرداخت می باشد.

سایر موارد:

  • در صورت معوق شدن تسهیلات با نرخ وجه التزام 12 درصد است.
  • پرداخت تسهیلات طرح اشتغالزایی منوط به به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز با حداقل مانده یک میلیون ریال می باشد.
تاریخ ویرایش1398/7/15- 16:21